Expert achiziţii publice

Regulile de cheltuire a fondurilor publice sunt aceleaşi şi pentru achiziţia de hârtie de scris şi pentru construirea de autostrăzi. Fiecare autoritate contractantă are propriile nevoi şi propriile cerinţe faţă de modul de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor. Legislaţia achiziţiilor publice este deosebit de stufoasă şi complexă şi se modifică frecvent. Noile cerinţe cu privire la achiziţiile publice conţin obligaţii noi pentru autorităţile contractante, în plus faţă de legislaţiile anterioare. Cursul îşi propune să fie un ghid al achizitorului public din România în hăţişul procedurilor, criteriilor, factorilor, specificaţiilor cerute de derularea corectă a unei achiziţii.

Perioada de desfăşurare:

Modulul I – Modul teoretic: 29-30 ianuarie
Modulul II – Modul teoretic: 18-19 februarie
Modulul II – Modul de lucru şi studiu individual: 23-27 februarie
Modulul III – Examen final: 7 martie

În cadrul Modulelor teoretice trainerii IRT vor îmbina metodele de training interactive cu scopul de a transmite participanţilor cunoştinţele şi abilităţile necesare planificării şi derulării procedurilor de achiziţii publice.

După absolvirea Modulului teoretic fiecare participant va primi un Certificat de participare recunoscut de Asociaţia Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO).

În cadrul Modulului de lucru şi studiu individual, participanţii la training vor aprofunda şi aplica cunoştinţele dobândite pe parcursul zilelor de training, în cadrul unor proiecte realizate individual. Fiecare participant va avea de rezolvat aplicaţiile practice care vor constitui lucrarea practică ce va trebui susţinută în cadrul examenului final. Trainerii IRT vor acorda asistenţă tehnică prin email participanţilor în realizarea aplicaţiilor practice pe parcursul întregului modul. Parcurgerea acestui modul NU presupune prezenţa fizică în sala de training.

Examenul final de certificare va fi susţinut în faţa unei Comisii formată din reprezentanţi ai CNFPA şi ai IRT. Examenul final va consta în prezentarea aplicaţiilor practice realizate în modulul anterior şi în susţinerea unui test grilă. Ca urmare a absolvirii examenului, fiecare participant va primi un Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi CNFPA.

Participanţi: Trainingul se adresează persoanelor care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul autorităţilor contractante.

Din tematică:

  • Procesul achiziţiilor publice. Proceduri şi modalităţi speciale;
  • Planificarea achiziţiilor publice;
  • Documentaţia de atribuire;
  • Anunţuri şi termene; Înscrierea şi gestionarea contului din SEAP;
  • Criterii de calificare şi selecţie;
  • Criterii de evaluare. Evaluarea ofertelor;
  • Achiziţii publice prin mijloace electronice;
  • Soluţionarea disputelor;
  • Derularea contractului de achiziţie publică.

Traineri: Trainingul va fi susţinut de către unul din trainerii IRT specializat în domeniul achiziţiilor publice.
Pentru a cunoaşte echipa noastră de traineri în domeniu vă rugăm accesaţi secţiunea: Echipa

Taxa de participare training Expert achiziţii publice: 1600 RON

Taxa de participare include:
• livrarea trainingului
• materialele de training
• asistenţa tehnică acordată de trainerii IRT pe parcursul realizării aplicaţiilor practice
• organizarea şi susţinerea examenului final
• 3 pauze de cafea pe zi

Taxa de participare se poate achita în două tranşe egale. Pentru a putea beneficia de reducerile oferite vă rugăm să respectaţi termenele de plată pentru ambele tranşe.

Reduceri:
• 5% – pentru achitarea taxei de participare înainte cu 2 săptămâni de începerea trainingului
• 10% – pentru doua sau mai multe persoane înscrise de la aceeaşi instituţie
• 5% – pentru persoanele care au mai participat la traininguri organizate de IRT

Reducerile se pot cumula.

Data limită de înscriere: 22 ianuarie