Activităţi

Program Formare de Formatori

2008 – 2012

Program de Formare de Formatori Avansat

2011 – 2012

Training Cafe – comunitate de învățare și practică pentru traineri

2009 – 2012

Program de training și consultanță în management antreprenorial și managementul proiectelor în cadrul proiectului “Un viitor mai bun pentru femei”

Octombrie – Decembrie 2011

Program de Teambuilding pentru reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București

Mai – Iunie 2011

Program de training în comunicare în relații cu clienții și management pentru reprezentanții MAXBET S.R.L.

Mai 2011

Încurajarea și abilitarea femeilor pentru participarea activă în viața comunității

Mai – Iunie 2010, Octombrie – Noiembrie 2010

Asistenţă tehnică pentru elaborarea programelor de studiu pentru noul plan de formare al Şcolii Naţionale de Grefieri şi pentru furnizarea de programe de formare de formatori pentru patru materii noi

Iunie 2010 – Iunie 2011

Program Formare de Formatori pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Iunie – Iulie 2010, Septembrie 2010

Program de training în management și economie în cadrul proiectului “Antreprenori Europeni”

Aprilie 2011 – Aprilie 2012

Program de training Atitudine Orientată către client pentru reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București

Octombrie 2010

Program de training pentru reprezentanții KPMG România

Iunie – Iulie 2010

Program Formare de Formatori pentru reprezentanții Agenției Naționale de Monitorizare a Presei

Septembrie – Octombrie 2010

POSDRU/41/3.3./G/21133 – De la informație la parteneriat – Formare pentru întărirea capacităţii de monitorizare şi participare la procesul decizional

Septembrie 2009 – Noiembrie 2010

Program de training în management și economie în cadrul proiectului “Antreprenori Europeni”

Septembrie 2009

Phare 2006/018-147.01.02/02/DEM22 – Transparenţa instituţională a fondurilor europene în România

Decembrie 2008 – Septembrie 2009

Program Formare de Formatori în Advocacy

Noiembrie – Decembrie 2009

Asistenţă tehnică pentru dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor profesionale ale reţelei de formatori a Institutului Naţional al Magistraturii şi dezvoltarea tehnicilor de predare

Februarie – Decembrie 2009

Program de Formare continuă a personalului implicat în gestionarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune

Aprilie 2009 – Septembrie 2010

Program de formare: Manager de proiect pentru reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe

Aprilie 2009

Program de formare: Expert achiziíi publice pentru reprezentaníi Asociația Ecumenică a Bisericilor din România

Februarie 2009, Noiembrie 2009

Program de formare în achiziții publice pentru reprezentanții Vodafone România

August 2009

Program de formare: Expert achiziții publice pentru reprezentanții Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane

Octombrie 2008

Program de formare în achiziții publice pentru reprezentanţii Companiei Naţionale de Drumuri

August – Septembrie 2008

Program de formare: Advocacy pentru organizaţii neguvernamentale

Iunie – Octombrie 2008

Revizuirea activităţii de perfecţionare continuă a Şcolii Naţionale de Grefieri

Ianuarie – Septembrie 2008

Program de Formare de Formatori în cadrul proiectului: Întărirea capacităţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse în domeniul asistenţei sociale – Instruire pentru dezvoltarea abilităţii personalului OIPOSDRU (Unităţilor de Implementare a Proiectelor), Direcţiilor de Muncă şi Protecţie Socială, Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi a autorităţilor locale în domeniul administrării serviciilor sociale, relaţiilor publice, elaborării şi implementării proiectelor

Martie – Octombrie 2008

Program de formare în managementul elaborării propunerilor de finanțare în cadrul Programului “Schimb de experienţă între reprezentanţii ai administraţiei publice locale din judeţul Suceava şi regiunea Cernăuţi”

Februarie – Iunie 2008

Program de training în vederea pregătirii şi derulării competiţiei Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice pentru reprezentanții Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică

Decembrie 2007

Program de formare: Utilizarea limbii engleze în domeniul juridic pentru reprezentanții Ministerului Justiției

Iunie – Decembrie 2007

Program de formare: Advocay pentru organizaţii neguvernament

Iunie – Noiembrie 2007

Proiect de analiză a nevoilor de formare şi training în domeniul achiziţiilor publice: Îmbunătăţirea Capacităţii Administrative şi Manageriale pentru Implementarea Eficientă a Legislaţiei privind Achiziţiile Publice

Martie – Octombrie 2007

Program de formare pentru îmbunătăţirea abilităţilor de advocacy

Februarie 2007

Program de formare pentru îmbunătăţirea tehnicilor secretariale pentru reprezentanții Ministerului Justiției

Ianuarie 2007

Training: Managementul stategic şi financiar al proiectelor finanţate din fonduri de la Uniunea Europeană

Noiembrie – Decembrie 2006

Program de training pentru Autoritatea Naţionala de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice

Octombrie – Decembrie 2006

Proiect “Dezvoltarea de aptitudini pentru creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor europene în România”

Februarie – Decembrie 2006

Program de training în domeniul achiziţiilor publice

Februarie – Decembrie 2006

Training: Advocacy pentru organizaţii neguvernamentale

Iulie 2006

Analiza nevoilor cu privire la capacitatea de dezvoltare regională şi absorbţie a fondurilor europene în regiunea VII – Centru

August – Septembrie 2006

Training şi consultanţă pentru sistemul de selecţie şi intervievare din cadrul Concursului Naţional pentru Bursa Specială „Guvernul României”, ediţia 2006

August – Noiembrie 2006

Program de training în fonduri structurale şi achiziţii publice pentru reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor

Septembrie – Octombrie 2006

Training: Transparenţa Fondurilor Europene în România

Februarie – Aprilie 2006

Program de training “Redactarea propunerilor de finanţare şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri PHARE”

Octombrie 2003 – Martie 2005

Program de training în domeniul achiziţiilor publice

Octombrie 2003 – Decembrie 2005

Program de training: “Întărirea capacităţii Oficiului Naţional pentru Refugiaţi”

Mai -Iunie 2005

Program de evaluare şi training: “Întărirea capacităţii instituţionale a Ministerului Justiţiei prin evaluarea procedurilor de achiziţii publice”

Iunie – Septembrie 2005

Training şi consultanţă pentru sistemul de selecţie şi intervievare din cadrul Concursului Naţional pentru Bursa Specială “Guvernul României”, Ediţia 2005

Septembrie – Noiembrie 2005

Phare RO-2003/005-551.03.01-Sprijin pentru reforma administraţiei publice în România – Componenta 2 – Dezvoltarea unui corp profesionist de manageri publici

Noiembrie -Decembrie 2005

În cei 10 ani de la înființare:

  • am livrat training pentru peste 5 000 de persoane
  • am livrat peste 300 de programe de training
  • am instruit reprezentanți ai peste 150 de companii, instituții publice și ONG-uri
  • colaborăm cu o rețea de traineri formată din peste 30 de persoane
  • am creat o bibliotecă de training care în acest moment numără peste 150 de titluri și crește lunar
  • am pus bazele și am fost gazde pentru cea mai longevivă și activă comunitate de practică și învățare pentru traineri și facilitatori din România – Training Cafe – care în prezent numără peste 55 de ediții și peste 80 de membri
  • am implementat ca partener, subcontractor sau ca beneficiar principal, peste 25 de proiecte cu finanțare internațională implementate și finanțate de către programul PHARE, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Banca Mondială, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Ambasada Canadei (CIDA), Ambasada Olandei (MATRA), Departamentul pentru Asistență Externă a Marii Britanii (DFID), Institutul pentru o Societate Deschisă (OSI), Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013

Te invităm să citești detalii despre toate acestea după data de 6 aprilie 2012.