Competențe europene pentru mediul rural

Compenențe europene pentru mediul rural este un program multiregional, demarat în iulie 2010 de către Centrul de Analiză și Dezvoltare Instituțională – Eleutheria (CADI), în parteneriat cu Institutul Român de Training. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investește în oameni”, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de intervenție 5.2 „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resursei umane și ocuparea forței de muncă”.

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea resurselor umane şi a culturii antreprenoriale în mediul rural, în regiunile Centru şi Sud-Est, în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă sau angajate în agricultura de subzistenţă.

Mai specific, proiectul urmăreşte:

 1. Creşterea nivelului de cunoaştere a structurii pieţei muncii şi a structurii forţei de muncă pentru a formula programe informate de inserţie pe piaţa muncii.
 2. Creşterea accesului la consiliere şi orientare profesională pentru cel puţin 1600 de beneficiari.
 3. Facilitarea accesului la formare profesională şi formarea profesională a cel puţin 700 de beneficiari.
 4. Formarea de competenţe antreprenoriale şi manageriale pentru cel puţin 200 de beneficiari.
 5. Sprijinirea dezvoltării iniţiativelor antreprenoriale pentru cel puţin 60 de beneficiari.
 6. Formarea de aptitudini pentru meşteşuguri şi îndeletniciri tradiţionale în rândul a cel puţin 100 de beneficiari.

Institutul Român de Training  va contribui în cadrul acestui proiect cu:

 1. Peste 8 cursuri autorizate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților.
 2. Peste 9 pachete complete de training create.
 3. Peste 55 de programe de training livrate.
 4. Peste 600 de persoane instruite.
 5. 5 DVD-uri cu meșteșuguri relevante pentru cele două regiuni în care se desfășoară proiectul: Centru și Sud-Est.
 6. Peste 500 DVD-uri cu meșteșuguri distribuite către școli și organizații interesate de domeniul competențelor europene în mediul rural.

Achizițiile pe care Institutul Român de Training le va desfășura în cadrul acestui proiect vor fi publicate pe pagina web a proiectului: www.initiativerurale.ro.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect vă rugăm consultați pagina web a proiectului sau transmiteți solicitarea dumneavoastră de informații la adresele de e-mail: rural@cadi.ro sau birou@irt.ro.