Manager de proiect în achiziţii publice

Orice achiziţie publică, indiferent de gradul de complexitate, presupune nouă etape distincte şi cu importanţa lor bine stabilită:
1. Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice
2. Elaborarea documentaţiei de atribuire
3. Chemarea la competiţie
4. Derularea procedurii de atribuire
5. Atribuirea contractului sau încheierea acordului cadru de achiziţie publică
6. Încheierea dosarului de achiziţie publică
7. Derularea contractului/acordului cadru
8. Finalizarea contractului
9. Analiza procesului
Construite de-a lungul unui proces de achiziţie publică, cele 7 zile de training vor familiariza participanţii cu iniţierea, planificarea, execuţia, monitorizarea şi închiderea unui proiect de achiziţie publică. Exemplele din domeniul achiziţiilor publice sunt oferite în raport cu metodologia de management de proiect bazată pe standardul PMBoK al Project Management Institute (www.PMI.org), metodologie folosită de mai mult de 250.000 de manageri de proiect din întreaga lume.

Durata:
Modulul I – Modul teoretic: 4 zile
Modulul II – Modul teoretic: 3 zile
Modulul III – Modul de lucru şi studiu individual: 5 zile
Modulul IV – Examen final: 1 zi

În cadrul Modululelor teoretice trainerii IRT vor îmbina metodele de training interactive cu scopul de a transmite participanţilor cunoştinţele şi deprinderile necesare conceperii proceselor de achiziţii ca proiecte.

După absolvirea celor două Modulule teoretice, fiecare participant va primi un Certificat de participare recunoscut de Asociaţia Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO).

În cadrul Modulului de lucru şi studiu individual, participanţii la training vor aprofunda şi aplica cunoştinţele dobândite pe parcursul zilelor de training, în cadrul unor proiecte realizate individual. Fiecare participant va avea de rezolvat aplicaţiile practice care vor constitui lucrarea practică ce va trebui susţinută în cadrul examenului final. Trainerii IRT vor acorda asistenţă tehnică prin email participanţilor în realizarea aplicaţiilor practice pe parcursul întregului modul. Parcurgerea acestui modul NU presupune prezenţa fizică în sala de training.

Examenul final de certificare va fi susţinut în faţa unei Comisii formată din reprezentanţi ai CNFPA şi ai IRT. Examenul final va consta în prezentarea aplicaţiilor practice realizate în modulul anterior şi în susţinerea unui test grilă. Ca urmare a absolvirii examenului, fiecare participant va primi două Certificate de absolvire eliberate de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru ocupaţiile de expert achiziţii publice şi manager de proiect.

Participanţi: Trainingul se adresează persoanelor care au atribuţii în domeniul achiziţiilor publice din cadrul autorităţilor contractante, în special celor cu funcţii de conducere şi supervizare.

Din tematică:

 • Planificarea achiziţiilor publice (conţinut, timp, costuri, calitate, resurse, riscuri);
 • Planul de management al achiziţiei;
 • Gestionarea procedurilor de achiziţii publice;
 • Contractare;
 • Distribuirea informaţiei referitoare la achiziţia publică;
 • Formarea şi dezvoltarea echipei de proiect;
 • Monitorizarea activităţilor proiectului/controlul graficului de execuţie;
 • Gestionarea schimbărilor;
 • Metode de control a costurilor;
 • Monitorizarea şi controlul riscurilor;
 • Închiderea proiectului.

Traineri: Trainingul va fi susţinut de către unul din trainerii IRT specializat în domeniul achiziţiilor publice şi de unul dintre trainerii IRT specializat în domeniul managementului proiectelor.
Pentru a cunoaşte echipa noastră de traineri vă rugăm accesaţi secţiunea: Echipă

*****
Perioadă de desfăşurare

Modulul I – Modul teoretic: 12-15 noiembrie
Modulul II – Modul teoretic: 27-29 noiembrie
Modulul III – Modul de lucru şi studiu individual: 1-5 decembrie
Modulul IV – Examen final: examenul final va fi stabilit la o dată ulterioară