Manager de proiect

Construit de-a lungul unui studiu de caz complex, în cele 7 zile de training se vor prezenta iniţierea, planificarea, execuţia, monitorizarea şi închiderea unui proiect.
Trainingul prezintă metodologia de management de proiect bazată pe standardul PMBoK al Project Management Institute (www.PMI.org), metodologie folosită de mai mult de 250.000 de manageri de proiect din întreaga lume.

Durata:

Modulul I – Modul teoretic: 4 zile
Modulul II – Modul teoretic: 3 zile
Modulul III – Modul de lucru şi studiu individual: 5 zile
Modulul IV – Examen final

Ce vor şti participanţii la training la finalul primelor două module:

În faza de planificare a proiectului:

 • vor şti să contruiască carta unui proiect (nota de fundamentare)
 • vor şti să planifice conţinutul proiectului, timpul, costul, calitatea, resursele, riscurile implicate în proiect
 • vor dezvolta planul de management al proiectului

În faza de execuţie a proiectului:

 • vor şti să gestioneze proiectul, să îi asigure calitatea
 • vor şti să formeze şi să dezvolte echipa de proiect
 • vor cunoaşte modul în care trebuie să se facă distribuirea informaţiei referitoare la proiect
 • vor şti să facă selecţia furnizorilor proiectului

În faza de monitorizare şi control a proiectului:

 • vor şti să facă monitorizarea activităţilor proiectului/controlul graficului de execuţie
 • vor şti să gestioneze schimbările care pot să apară în cadrul proiectului
 • vor şti să verifice şi să controleze conţinutul
 • vor cunoaşte metode de control a costurilor
 • vor afla cum se face managementul părţilor interesate în proiect
 • vor monitoriza şi controla riscurile care pot să apară
 • vor şti să gestioneze contractele pe care le implică implementarea unui proiect

În faza de încheiere a proiectului:

 • vor şti să facă închiderea contractuală a proiectului

Pe parcursul Modulului III participanţii la training vor aprofunda şi aplica cunoştinţele dobândite pe parcursul zilelor de training, în cadrul unor proiecte realizate individual. Fiecare participant va avea de rezolvat aplicaţiile practice care vor constitui lucrarea practică ce va trebui susţinută în cadrul examenului final. Trainerii IRT vor acorda asistenţă tehnică prin email participanţilor în realizarea aplicaţiilor practice pe parcursul întregului modul. Parcurgerea acestui modul NU presupune prezenţa fizică în sala de training.

Examenul final de certificare va fi susţinut în faţa unei Comisii formată din reprezentanţi ai CNFPA şi ai IRT. Examenul final va consta în prezentarea aplicaţiilor practice realizate în modulul anterior şi în susţinerea unui test grilă. Ca urmare a absolvirii examenului, fiecare participant va primi un Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru ocupaţia Manager de proiect.

Traineri: Trainingul va fi susţinut de către unul din trainerii IRT specializat în domeniul achiziţiilor publice şi de unul dintre trainerii IRT specializat în domeniul managementului proiectelor.
Pentru a cunoaşte echipa noastră de traineri vă rugăm accesaţi secţiunea: Echipă