Proiecte internaţionale

Institutul Român de Training a furnizat servicii de training şi asistenţă tehnică în cadrul unor proiecte finanţate de Uniunea Europeană (Phare), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Banca Mondială (BM), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), Guvernul Germaniei, Guvernul Olandei (MATRA), Guvernul Marii Britanii (DFID, GOF), Guvernul Canadei (CIDA), Institutul pentru o Societate Deschisă (OSI), Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, “Investește în oameni”.

Activităţile pe care le-am desfăşurat în cadrul acestor programe sunt:

  • analiza nevoilor de formare;
  • furnizarea de servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă;
  • dezvoltarea de programe de formare şi formare de formatori;
  • livrarea de traininguri;
  • facilitatea de întâlniri de lucru şi de şedinţe de planificare strategică;
  • organizarea de seminarii, conferinţe, întâlniri de lucru etc.;
  • dezvoltarea şi redactarea de publicaţii.

Mecanismele de contractare ale IRT sunt:

  • aplicant principal sau partener în cadrul apelurilor de proiecte (Phare, Fonduri Structurale şi de Coeziune);
  • ofertant principal sau membru în consorţiu în cadrul licitaţiilor de servicii din fonduri Phare, Banca Mondială, USAID;
  • subcontractor în cadrul proiectelor finanţate din fonduri de dezvoltare.

Proiecte cofinanțate din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – în desfășurare.