Manager de proiect

Institutul Român de Training organizează o nouă sesiune „Manager de proiect” – training autorizat CNFPA.
Pe parcursul a şapte zile veţi putea învăţa, crea legături şi veţi putea cunoaşte metodologia de management de proiect bazată pe standardul PMBoK al Project Management Institute (www.PMI.org), metodologie folosită de mai mult de 250.000 de manageri de proiect din întreaga lume.

Perioada de desfăşurare:
Modul teoretic şi practic: 5 – 6 decembrie (9:00 – 17:00)
Modul de lucru şi studiu individual: 7 – 11 decembrie
Modul teoretic şi practic: 12 – 13 decembrie (9:00 – 17:00)
Modul de lucru şi studiu individual: 14 – 18 decembrie
Examen final: data va fi stabilită împreună cu grupa de participanţi

Competenţe dobândite de participanţi:
În faza de planificare a proiectului:
• vor şti să construiască carta unui proiect (nota de fundamentare)
• vor şti să planifice conţinutul proiectului, timpul, costul, calitatea, resursele, riscurile implicate în proiect
• vor avea abilităţile pentru a dezvolta planul de management al proiectului

În faza de execuţie a proiectului:
• vor şti să gestioneze proiectul, să îi asigure calitatea
• vor şti să formeze şi să dezvolte echipa de proiect
• vor cunoaşte modul în care trebuie să se facă distribuirea informaţiei referitoare la proiect
• vor şti să facă selecţia furnizorilor proiectului

În faza de monitorizare şi control a proiectului:
• vor şti să facă monitorizarea activităţilor proiectului/controlul graficului de execuţie
• vor şti să gestioneze schimbările care pot să apară în cadrul proiectului
• vor şti să verifice şi să controleze conţinutul
• vor cunoaşte metode de control a costurilor
• vor afla cum se face managementul părţilor interesate în proiect
• vor monitoriza şi controla riscurile care pot să apară
• vor şti să gestioneze contractele pe care le implică implementarea unui proiect

În faza de încheiere a proiectului:
• vor şti să facă închiderea contractuală a proiectului

Pe parcursul modulului de studiu individual participanţii la training vor aprofunda şi aplica cunoştinţele dobândite pe parcursul zilelor de training, în cadrul unor proiecte realizate individual. Fiecare participant va avea de rezolvat aplicaţiile practice care vor constitui lucrarea practică ce va trebui susţinută în cadrul examenului final. Trainerii IRT vor acorda asistenţă tehnică prin email participanţilor în realizarea aplicaţiilor practice pe parcursul întregului modul. Parcurgerea acestui modul NU presupune prezenţa fizică în sala de training.

Examenul final de certificare va fi susţinut în faţa unei Comisii formată din reprezentanţi ai CNFPA şi ai IRT. Examenul final va consta în prezentarea aplicaţiilor practice realizate în modulul anterior şi în susţinerea unui test grilă. Ca urmare a absolvirii examenului, fiecare participant va primi un Certificat de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi CNFPA pentru ocupaţia de Manager de proiect.

Trainer: Cristian Dinu, PMP.
Cristian a lucrat ca Manager de Proiect şi ca Manager de Asigurarea Calităţii pentru companii precum IBM şi Vodafone, având acum rolul de lider al unui start-up IT. În decursul activităţii sale a evaluat şi a propus recomandări pentru a influenţa viabilitatea, riscurile, managementul de proiect, profitabilitatea şi satisfacţia clientului în cadrul proiectării şi executării serviciilor pentru mai mult de 50 de proiecte. A susţinut cursuri de pregătire în managementul de proiect pentru PMI şi pentru Institutul Român de Training.

Mai multe detalii despre Cristian puteţi găsi la http://www.linkedin.com/in/cdinu/.

Taxa de participare: Ediţia specială din decembrie 2009 beneficiază de un preţ redus cu 20% – 1.920 RON.
Reducerea pentru această ediţie se poate cumula cu:
• 10% – pentru două sau mai multe persoane înscrise din cadrul aceleiaşi instituţii
• 5% – pentru persoanele care au mai participat la traininguri organizate de IRT

Taxa de participare include:
• livrarea trainingului
• materialele de training
• asistenţa tehnică acordată de trainerii IRT pe parcursul realizării aplicaţiilor practice
• organizarea şi susţinerea examenului final
• pauzele de cafea
Taxa de participare se poate achita în două tranşe egale.

Modalitate de înscriere:
• formular online – mai jos
• prin email la birou@irt.ro

Pot participa la acest training persoanele care fac dovada urmării sau încheierii studiilor superioare de învăţământ.

Data limită de înscriere: 27 noiembrie