Transparenţă decizională

Legea nr. 52/2003, a transparenţei decizionale în administraţia publică, prevede obligativitatea autorităţilor publice de a transparentiza procesul de luare a deciziilor în cadrul şedinţelor publice şi pe parcursul elaborării proiectelor de acte normative.

Durata: 2 zile

Participanţi:
Trainingul se adresează:

  • persoanelor din instituţiile publice care au atribuţii în domeniul relaţiilor cu cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri;
  • reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale, societăţilor comerciale, ziariştilor interesaţi de urmărirea reglementărilor emise de instituţiile publice de nivel local şi central.

Din tematică:

  • Introducere în procedura transparenţei decizionale;
  • Procesul de participare la elaborarea proiectelor de acte normative;
  • Procesul de participare la şedinţele publice;
  • Modalităţi de sporire a transparenţei la nivelul autorităţilor publice.

Traineri: Trainingul va fi susţinut de către unul din trainerii IRT specializat în accesul la informaţia de interes public şi transparenţă.

Pentru a cunoaşte echipa noastră de traineri în domeniu vă rugăm accesaţi secţiunea: Echipa

Precizare: Având în vedere particularităţile activităţilor de management al resurselor umane din cadrul unei entităţi private faţă de cele din cadrul unei autorităţi publice, trainingul va fi organizat separat pentru reprezentanţii mediului neguvernamental şi de afaceri (programul formare.biz) şi pentru reprezentanţii sectorului public (programul euadministraţie).