formare.biz

De ce un program de training adresat în exclusivitate reprezentanţilor sectorului privat? Pentru că trainingul trebuie să răspundă nevoilor specifice ale praticipanţilor iar sectorul privat are nevoi, aşteptări şi un cadru de acţiune foarte diferit de sectorul public. De aceea am ajuns la concluzia că un program de training care să se adreseze doar acestora va fi binevenit.
Programul a fost lansat la începutul anului 2006 având în componenţă două teme: Fonduri Structurale şi de Coeziune şi Achiziţii publice. La doi ani de la lansare, ca urmare a cererii clienţilor noştri, programul include următoarele traininguri, ce pot fi organizate atât în regim deschis cât şi la cerere:

Fonduri Structurale şi de Coeziune

Managementul elaborării propunerilor de finanţare: Fonduri Structurale şi de Coeziune

Managementul proiectelor finanţate din Fonduri Structurale şi de Coeziune

Achiziţii publice

Achiziţii publice – Calea către oferta câştigătoare

Limbi străine

Utilizarea limbii engleze în domeniul juridic

Management

Manager de proiect

Managementul calităţii în proiecte

Managementul riscurilor în proiecte

Managementul financiar în proiecte

Manager resurse umane

Time Friend – Managementul timpului

Dezvoltare personală

Comunicare

Negocierea bazată pe interese şi managementul conflictelor

Lucru în echipă

Formare de formatori

Abilităţi de prezentare

Politici publice

Transparenţă decizională

Acces la informaţiile de interes public