Traininguri la cerere

IRT oferă traininguri şi asistenţă tehnică la cerere, pentru reprezentanţii unei singure companii/instituţii/asociaţii.

Domenii

Fonduri Structurale şi de Coeziune

Managementul elaborării propunerilor de finanţare: Fonduri Structurale şi de Coeziune

Managementul proiectelor finanţate din Fonduri Structurale şi de Coeziune training autorizat CNFPA

Relaţii publice

Comunicare instituţională training autorizat CNFPA

Atitudine orientată spre client în administraţia publică training autorizat CNFPA

Tehnici secretariale

Achiziţii publice

Expert achiziţii publice training autorizat CNFPA

Achiziţii publice – Calea către oferta câştigătoare

Achiziţii publice prin mijloace electronice

NOU! Manager de proiect în achiziţii publice training autorizat CNFPA

Limbi străine

Utilizarea limbii engleze în domeniul juridic

Limba engleză pentru administraţia publică

Management

Manager de proiect training autorizat CNFPA

Managementul calităţii în proiecte training autorizat CNFPA

Managementul riscurilor în proiecte training autorizat CNFPA

Managementul financiar în proiecte training autorizat CNFPA

Manager resurse umane

Control managerial intern

Managementul timpului

Dezvoltare personală

Comunicare training autorizat CNFPA

Negocierea bazată pe interese şi managementul conflictelor training autorizat CNFPA

Lucru în echipă training autorizat CNFPA

Formare de formatori training autorizat CNFPA

Deprinderi de prezentare

Politici publice

Transparenţă decizională

Acces la informaţiile de interes public

Advocacy

IRT poate dezvolta şi alte teme de training, conexe cu temele prezentate anterior.

Modalitatea de organizare a trainingurilor la cerere

 • Un reprezentant al IRT va prelua solicitarea dumneavoastră.
 • Ulterior primei convorbiri se va stabili o întâlnire.
 • Dacă aţi identificat trainingul de care are nevoie organizaţia, în cadrul întâlnirii se vor stabili obiectivele de fomare.
 • Dacă aţi identificat existenţa unor probleme în cadrul organizaţiei, dar nu ştiţi exact ce training/traininguri ar putea rezolva problemele respective, în cadrul discuţiei cu experţii IRT se vor identifica posibile teme de training.
 • În cadrul întâlnirii se vor stabili de asemenea detalii, precum: numărul de participanţi, durata trainingului, locaţia de desfăşurare a trainingului.
 • Pe baza informaţiilor obţinute, IRT elaborează oferta de training (tehnică şi financiară). Costul trainingului va depinde de numărul de participanţi, locaţia de desfăşurare, număr de zile, servicii adiacente incluse în ofertă.
 • După acceptarea ofertei, experţii IRT elaborează metodele de analiză a nevoilor de formare a participanţilor. Metodele (chestionare, întâlniri, focus grupuri, etc.) sunt stabilite în funcţie de profilul organizaţiei.
 • În baza analizei informaţiilor obţinute, materialele de training sunt adaptate la specificul grupului.
 • IRT se poate ocupa şi de organizarea trainingului din punct de vedere logistic (cazare, mese, transport, dotări, etc.).
 • Trainerii IRT livrează trainingul/trainingurile solicitate.
 • După încheierea trainingului, în baza formularelor de evaluare a trainingului, experţii IRT redactează un raport de training care este înmânat clientului. Raportul de training include: gradul de atingere a obiectivelor stabilite, gradul de satisfacţie a participanţilor, aprecierea prestaţiei trainerilor şi a materialelor de training, recomandări pentru traininguri ulteriore care ar contribui la eficientizarea activităţilor şi relaţiilor interumane din cadrul organizaţiei.