Achiziţii publice prin mijloace electronice

Începând cu anul 2008, autorităţile contractante au obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului respectiv. Achiziţia directă, cererea de ofertă, licitaţia deschisă şi licitaţia electronică sunt proceduri de atribuire realizate prin mijloace electronice la dispoziţia autorităţilor contractante în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP). Operatorii economici înscrişi în www.e-licitatie.ro au astfel mai multe oportunităţi de ofertare.

Perioada de desfăşurare: 3 aprilie

Participanţi: Trainingul se adresează atât specialiştilor în achiziţii publice din cadrul autorităţilor contractante, cu atribuţii de serviciu legate de operarea în SEAP, cât şi reprezentanţilor potenţialilor ofertanţi care doresc să răspundă mai bine solicitărilor autorităţilor contractante, prin proceduri derulate prin mijloace electronice.
IMPORTANT: trainingul se adresează persoanelor care au o cunoaştere bună a procedurilor de achiziţii publice clasice.

Certificatul de participare, acordat fiecărui participant la finalizarea trainingului, este recunoscut de Asociaţia Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO).

Tematică:

  • Planificarea pentru utilizarea eficientă a SEAP;
  • Optimizarea gestionării contului din SEAP;
  • Catalogul electronic şi derularea cumpărării directe prin SEAP;
  • Cererea de oferte on-line;
  • Licitaţia deschisă şi restrânsă prin mijloace electronice;
  • Licitaţia electronică.

Beneficiile participării la training

La finalul trainingului fiecare participant:

  • va dobândi cunoştinţe privind obligaţiile legale referitoare la utilizarea mijloacelor electronice în achiziţii publice;
  • va dobândi cunoştinţe privind procedurile de atribuire şi achiziţiile directe prin mijloace electronice;
  • va dobândi aptitudinile necesare gestionării eficiente a procedurilor de atribuire şi achiziţiilor directe derulate prin mijloace electronice.

Trainer: Trainingul va fi susţinut de către dl. Ion Georgescu. Pentru mai multe detalii despre trainer vă rugăm accesaţi secţiunea Echipă

Taxa de participare: 475 RON

Taxa de participare include:
• livrarea trainingului
• materialele de training
• 3 pauze de cafea pe zi

Reduceri:
• 5% – pentru achitarea taxei de participare înainte cu 2 săptămâni de începerea trainingului
• 10% – pentru două sau mai multe persoane înscrise de la aceeaşi instituţie
• 5% – pentru persoanele care au mai participat la traininguri organizate de IRT

Reducerile se pot cumula.

Data limită de înscriere: 27 martie