Achiziţii publice prin mijloace electronice

Începând cu anul 2008, autorităţile contractante au obligaţia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 20% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul anului respectiv. Achiziţia directă, cererea de ofertă, licitaţia deschisă şi licitaţia electronică sunt proceduri de atribuire realizate prin mijloace electronice la dispoziţia autorităţilor contractante în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Durata: 1 zi

Participanţi: Trainingul se adresează specialiştilor în achiziţii publice din cadrul autorităţilor contractante ce au atribuţii de serviciu legate de operarea în SEAP. IMPORTANT: trainingul se adresează persoanelor care au o cunoaştere bună a procedurilor de achiziţii publice clasice.

Certificatul de participare, acordat fiecărui participant la finalizarea trainingului, este recunoscut de Asociaţia Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO).

Tematică:

  • Planificarea pentru utilizarea eficientă a SEAP;
  • Optimizarea gestionării contului autorităţii contractante din SEAP;
  • Derularea cumpărării directe prin SEAP;
  • Cererea de oferte on-line;
  • Licitaţia deschisă prin mijloace electronice;
  • Licitaţia electronică.

Beneficiile participării la training

La finalul trainingului fiecare participant:

  • va dobândi cunoştinţele necesare respectării obligaţiilor legale referitoare la utilizarea mijloacelor electronice în achiziţii publice;
  • va dobândi cunoştinţele derulării procedurilor de atribuire şi realizării achiziţiilor directe prin mijloace electronice;
  • va dobândi aptitudinile necesare derulării eficiente a procedurilor de atribuire şi realizării achiziţiilor directe prin mijloace electronice.

Trainer: Trainingul va fi susţinut de către dl. Ion Georgescu. Pentru mai multe detalii despre trainer vă rugăm accesaţi secţiunea Echipă