Resurse

Publicatii IRT

Ghid de bune practici privind utilizarea instrumentelor oferite de legile transparenței instituționale, 2010

Acest Ghid este publicat în cadrul proiectului „De la informație la parteneriat” – Formare pentru întărirea capacității de monitorizare și participare la procesul decizional, co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3. „Cresterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenție 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea inițiativelor partenerilor sociali si societății civile”, Apelul de propuneri 41.

descarca

Publicatii IRT

Raport de bune practice privind aplicarea legilor transparenței de către autoritățile și instituțiile care gestionează fondurile europene post-aderare în România, 2009

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Transparenţa instituţională a fondurilor europene în România,” finanţat de Uniunea Europeană prin componenta Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României, Programul PHARE 2006/018-147.01.02 și implementat de Asociația Institutul Român de Training în parteneriat cu Asociația Pro Democrația.

descarca

Publicatii IRT

Raport de monitorizare privind aplicarea legilor transparenței de către autoritățile și instituțiile care gestionează fondurile europene post-aderare în România, 2009

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Transparenţa instituţională a fondurilor europene în România,” finanţat de Uniunea Europeană prin componenta Creşterea rolului societăţii civile în procesul de integrare a României, Programul PHARE 2006/018-147.01.02 și implementat de Asociația Institutul Român de Training în parteneriat cu Asociația Pro Democrația.

descarca

Publicatii IRT

Fondurile Structurale – Impactul trainingului asupra capacitatii de absorbtie, 2006

Ghidul a fost elaborat în cadrul programului euadministrație al Institutului Român de Training.

descarca

Publicatii IRT

Instrumente de monitorizare a achizițiilor publice, 2006

Ghidul a fost elaborat în cadrul unui program derulat de Centrul pentru Resurse Juridice şi Institutul pentru Politici Publice, cu finanţarea Uniunii Europene prin programul Phare.

descarca

Publicatii IRT

Transparență și integritate în achiziții publice – – ghid pentru sectorul de afaceri si administrație, 2005

Acest ghid a fost redactat în cadrul proiectului „Business Principles Campaign”. Proiectul a fost finanțat de Ambasada Canadei în România prin programul „Governance Support Program for Romania and Bulgaria” (GSP) al Agenției Canadiene pentru Dezvoltare Internațională (CIDA). Proiectul a fost realizat de Asociația Română pentru Transparență în parteneriat cu Institutul Român de Training și Academia de Advocacy.

descarca

Publicatii IRT

Accesul la informația de interes public – ghid pentru cetățeni și funcțioanri publici, 2004

Acest Ghid a fost elaborate în cadrul programului GRASP, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) și al organizației Transparecy International.

descarca

Publicatii IRT

Achizitii publice – ghid practic, 2004

Acest Ghid Practic este rezultatul colaborării dintre experții Echipei de Finanțe și Bugete din cadrul Programului USAID pentru Reforma Guvernării prin Parteneriate Durabile, experții din cadrul Asociației Specialiștilor în Achiziții Publice din Romania și ai Institutului Român de Training. Ghidul a fost elaborat în cadrul programului GRASP, finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

descarca