Traininguri la cerere

IRT oferă traininguri şi asistenţă tehnică la cerere,pentru reprezentanţii unei singure companii/instituţii/asociaţii.

Domenii

Fonduri Structurale şi de Coeziune

Relaţii publice

Achiziţii publice

Limbi străine

 • Utilizarea limbii engleze în domeniul juridic
 • Limba engleză pentru administraţia publică

Management

Dezvoltare personală

Politici publice

Modalitatea de organizare a trainingurilor la cerere

 • Un reprezentant al IRT va prelua solicitarea dumneavoastră.
 • Ulterior primei convorbiri se va stabili o întâlnire.
 • Dacă aţi identificat trainingul de care are nevoie organizaţia, în cadrul întâlnirii se vor stabili obiectivele de fomare.
 • Dacă aţi identificat existenţa unor probleme în cadrul organizaţiei, dar nu ştiţi exact ce training/traininguri ar putea rezolva problemele respective, în cadrul discuţiei cu experţii IRT se vor identifica posibile teme de training.
 • În cadrul întâlnirii se vor stabili de asemenea detalii, precum: numărul de participanţi, durata trainingului, locaţia de desfăşurare a trainingului.
 • Pe baza informaţiilor obţinute, IRT elaborează oferta de training (tehnică şi financiară). Costul trainingului va depinde de numărul de participanţi, locaţia de desfăşurare, număr de zile, servicii adiacente incluse în ofertă.
 • După acceptarea ofertei, experţii IRT elaborează metodele de analiză a nevoilor de formare a participanţilor. Metodele (chestionare, întâlniri, focus grupuri, etc.) sunt stabilite în funcţie de profilul organizaţiei.
 • În baza analizei informaţiilor obţinute, materialele de training sunt adaptate la specificul grupului.
 • IRT se poate ocupa şi de organizarea trainingului din punct de vedere logistic (cazare, mese, transport, dotări, etc.).
 • Trainerii IRT livrează trainingul/trainingurile solicitate.
 • După încheierea trainingului, în baza formularelor de evaluare a trainingului, experţii IRT redactează un raport de training care este înmânat clientului. Raportul de training include: gradul de atingere a obiectivelor stabilite, gradul de satisfacţie a participanţilor, aprecierea prestaţiei trainerilor şi a materialelor de training, recomandări pentru traininguri ulteriore care ar contribui la eficientizarea activităţilor şi relaţiilor interumane din cadrul organizaţiei.